Kalendarium

Våra konserter sker i Peter Stormaresalen i Kulturhuset, om inget annat anges.

Vi återkommer om 2021 års konserter när vi vet besked med tanke på världsläget.