Välkommen till BJC!

 Välkommen till BJC vårsäsongen 2018!

Just precis, varmt välkommen till Bollnäs Jazz Club också våren 2018.

Nittonhundraarton, för jämnt hundra år sedan, spelades för första gången det mångtoniga stycke som många träblåsande musikskolelärare sedan använt för att locka barn till att börja spela klarinett: Clarinet Marmalade. Wild Bill Davies föddes också detta år och dessutom uruppfördes den lilla melodi som rakt översatt skulle kunna kallas ”Efter’u drog”, det vill säga: After You’ve Gone.

Som vanligt försöker vi bygga på traditionen och blanda det gamla med det nya i vårt program – ge plats för både yngre, äldre och alla där emellan – och därför är vi mycket stolta över att presentera årets femte konsert, alltid lika säkra NILS JANSON: